υπάρχει κάποιος τρόπος επεξεργασίας και πρόγνωσης αριθμοσειρών (πχ ΛΟΤΤΟ,ΚΙΝΟ,ΤΖΟΚΕΡ);

κοινοποίηση