προσθήκη ερώτησης

Πρόσθεσε την ερώτηση που επιθυμείς και σύντομα αυτή θα είναι ορατή αναζητώντας απαντήσεις.

Μπορείς να προσθέσεις μια Απλή ερώτηση, μια ερώτηση Πολλαπλής Επιλογής ή μια ερώτηση Σωστό-Λάθος.

Σε κάθε περίπτωση η ερώτηση μπορεί να είναι απλό κείμενο ή να συμπεριλαμβάνει και μια φωτογραφία.