υπάρχει η δυνατότητα αυτόματου update του λειτουργικού συστήματος στο linux;

κοινοποίηση