υπάρχει εκτυπωτής inkjet που να τυπώνει αυτόματα και στις δύο όψεις του χαρτιού;

κοινοποίηση