υπάρχει διαφορά μεταξύ ψηφιακού και δορυφορικού σήματος ή είναι το ίδιο;

κοινοποίηση