γιατί το usb stick ενώ έχει 0 αρχεία φαίνεται να έχει δεσμευμένο χώρο;

κοινοποίηση