το τηλεφωνικό καλώδιο είναι διαφορετικό απο το καλώδιο δικτύου;

κοινοποίηση