το μητρικό κύτταρο έχει το ίδιο μέγεθος και όγκο με το θυγατρικό;

κοινοποίηση