τι συμβαίνει όταν θέτω τον υπολογιστή μου σε κατάσταση αδρανοποίησης (hibernate);

κοινοποίηση