τι σημαίνει όταν μια μητρική έχει την ένδειξη sound onboard;

κοινοποίηση