τι σημαίνει ο όρος dpi (Dots Per Inch) που χρησιμοποιείται στα χαρακτηριστικά ενός ποντικιού υπολογιστή;

κοινοποίηση