τι σημαίνει η φράση “αλήστου μνήμης”;

κοινοποίηση