τι σημαίνει εξώδικη δήλωση-πρόσκληση;

κοινοποίηση