Τι ισχύει στις εκλογές όταν το σύστημα είναι η απλή αναλογική;

κοινοποίηση