τι είναι το τεστ ευφυιας/νοημοσύνης (IQ test);

τι ακριβώς μετράει το τεστ;
είναι ένα ή υπάρχουν πολλά τεστ;
ποιά είναι η κλίμακα βαθμολογίας;

κοινοποίηση