τι είναι το spread;

μέσα στην οικονομική κρίση ακούμε ότι το spread ανέβηκε, το spread κατέβηκε άλλα στην πραγματικότητα βγάζουμε συμπεράσματα χωρίς να ξέρουμε τι είναι το spread ή οι μονάδες βάσης.

κοινοποίηση