τι είναι το bus-powered ή παθητικό hub;

κοινοποίηση