Τι είναι τα ζανφορ στο αυτοκίνητο;

Κι από πού βγαίνει η λέξη;;

κοινοποίηση