τι είναι τα βιολογικά προϊόντα;

οι προμηθευτές βιολογικών προϊόντων ισχυρίζονται ότι τα προϊόντα τους είναι υγιεινά. Τι έχουν παραπάνω και τι τους λείπει απο τα υπόλοιπα προϊόντα;

κοινοποίηση