τι είναι τα αρχεία dll που υπάρχουν στα windows;

κάνω την ερώτηση γιατί ο υπολογιστής μου αρκετά συχνά μου βγάζει μήνυμα λάθους σε κάποιο αρχείο dll.

κοινοποίηση