τι είναι ο ΦΜΑΠ – Φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας

δηλ. σε ποιά ακίνητα αναφέρεται και πως υπολογίζεται;

κοινοποίηση