Τι είναι οι σκεπτομορφές;

Καλό θα ήταν,να χρησιμοποιηθεί και ως απάντηση,κάποιο παράδειγμα.

κοινοποίηση