Οι μαύρες τρύπες είναι η λεγόμενη σκοτεινή ύλη;

κοινοποίηση