Τι είναι η φάβα ;

Είναι φυτό ή προέρχεται από άλλα φυτά ;

κοινοποίηση