τι γνωρίζετε για την τεχνολογία VDSL;

είναι καλύτερη απο την ADSL και σε ποιούς τομείς;

κοινοποίηση