Τι γιορτάζουμε την 28η Οκτωβρίου 1940;

κοινοποίηση