τι εξοπλισμό χρειάζομαι για να βλέπω δορυφορικά (ελεύθερα) κανάλια;

κοινοποίηση