τι ακριβώς εκφράζει η “κλίμακα” ενός χάρτη;

κοινοποίηση