τελικά είναι λιγότερο ανθυγιεινό να υπάρχουν λίγες ή πολλές κεραίες κινητής τηλεφωνίας σε μια περιοχή;

κοινοποίηση