Τελικά επιτεύχθηκαν οι στόχοι του Πρωτοκόλλου του Κιότο;

Το πρωτόκολλο αυτό περιελάμβανε την μείωση των επιπέδων των 6 βασικότερων αερίων του θερμοκηπίου σε ποσοστά μείωση 8% για χωρες της ΕΕ, αύξηση 8% για Αυστραλία και 10% για Ιρλανδία, ενώ οι ΗΠΑ υποσχέθηκαν μείωση ρύπων κατα 7%.

Τελικά έγινε πραγματικότητα τίποτα από τα παραπάνω?

κοινοποίηση