υπάρχει κάποια σημαία κράτους που να είναι τετράγωνη;