ποιά η διαφορά μεταξύ SATA και SATA2 στην συνδεσμολογία των σκληρών δίσκων;