Με ποιόν κώδικα μπορώ να εμφανίσω ένα μήνυμα στην python;