Ο Περικλής ήταν ο ηγέτης της Αθήνας κατά την κλασική περίοδο