Ο Πλούτωνας ανήκει στην κατηγορία: “νάνοι πλανήτες”