Μπορώ να κατοχυρώσω ονόματα χώρου .eu με Ελληνικούς χαρακτήρες (πχ τηλέφωνο.eu);