πως ακριβώς λειτουργεί το ebay; τα προϊόντα που έχει είναι καινούργια ή μεταχειρισμένα;