τι σημαίνει ο όρος double play που χρησιμοποιούν οι εταιρείες τηλεφωνίας;