γιατί μια μπαταρία αποφορτίζεται με το πέρασμα του χρόνου;