παρατηρώ ότι όταν γράφω ένα DVD η ταχύτητα εγγραφής είναι πολύ μικρή, γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό;