παρατηρώ ότι όταν γράφω ένα DVD η ταχύτητα εγγραφής είναι πολύ μικρή, γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό;

εντελώς ξαφνικά η ταχύτητα εγγραφής έχει πέσει πολύ και κάνει πάρα πολύ ώρα (μισή ώρα) για να γράψει ένα DVD που το έγραφε το πολύ σε 10 λεπτά. Τι μπορεί να φταίει;

κοινοποίηση