Όταν διαβάζουμε βιβλία,έχοντας εστίασει,σ’αυτά,χαμηλή ένταση φωτισμού,τότε στραβωνόμαστε;