Όταν διαβάζουμε βιβλία,έχοντας εστίασει,σ’αυτά,χαμηλή ένταση φωτισμού,τότε στραβωνόμαστε;

Αν ναι,γιατί;
Τι συμβαίνει,δηλαδή,στα μάτια μας;;

κοινοποίηση