είναι δυνατή η κατάθεση απο τρίτους σε προπληρωμένη κάρτα;