είναι δυνατή η κατάθεση απο τρίτους σε προπληρωμένη κάρτα;

με την προπληρωμένη κάρτα μπορώ να δεχτώ χρήματα, δηλ να γίνεται κατάθεση απο άλλους στην δική μου προπληρωμένη κάρτα;

κοινοποίηση