Σε περίπτωση αδυναμίας δανεισμού λόγω υπέρογκων επιτοκίων, υπάρχει ενδεχόμενο να ανασταλούν οι πληρωμές των οφειλών του δημοσίου σε ιδιώτες ή φορείς που έχουν στα χέρια τους ομόλογα του ελληνικού δημσίου;