Σε περίπτωση αδυναμίας δανεισμού λόγω υπέρογκων επιτοκίων, υπάρχει ενδεχόμενο να ανασταλούν οι πληρωμές των οφειλών του δημοσίου σε ιδιώτες ή φορείς που έχουν στα χέρια τους ομόλογα του ελληνικού δημσίου;

Ποια είναι περισσότερο ασφαλή τα ομόλογα ή οι καταθέσεις;

κοινοποίηση