γιατί οι περισσότερες ουσίες διαλύονται πολύ εύκολα στο νερό;