γιατί οι περισσότερες ουσίες διαλύονται πολύ εύκολα στο νερό;

τι είναι αυτό που κάνει δηλαδή το νερό έναν εξαιρετικό διαλύτη;

κοινοποίηση