Τα κύτταρα των οστών ονομάζονται οστεοκύτταρα


κοινοποίηση